newest
displaying ... postings<<<<< prev1 to 31 of 31 next >

anyone headed to NOVa, DC, or Baltimore on Dec. 1 ? (cvl to dc area) pic [×] [undo]

Ride Wanted early on Tuesday a.m. (11/24) (To Richmond) [×] [undo]

Need ride to NY [×] [undo]

Ride wanted : dulles to charlottesville (Charlottesville) [×] [undo]

Ride needed: north for Thanksgiving! pic [×] [undo]

ride from Cville to Nashville [×] [undo]

To Dulles Saturday (Dulles, Virginia) [×] [undo]

MESOPOTAMIA LIMOUSINE SERVICE LLC pic [×] [undo]

need ride to nelson (Charlottesville) [×] [undo]

Rides to/from Richmond Tues-Friday (Charlottesville) [×] [undo]

FREE ride up north anywhere along 95 (Charlottesville) [×] [undo]

driver wanted to Washington/Spokane/Idaho/Lewiston (Waynesboro) [×] [undo]

Seeking ride from Charlottesville to New Orleans [×] [undo]

Ride wanted - north for thanksgiving! [×] [undo]

Ride wanted on Sunday, November 15 (To Wash, D.C.) [×] [undo]

Ride needed from Culpeper to Orange daily [×] [undo]

need ride to nelson (nellysford) [×] [undo]

Early ride needed to Downtown ACAC (Charlottesville) [×] [undo]